Valtakunnallinen työelämätekopalkinto Laukaaseen!

14.10.2023

Nuorten Suomi ja Keskimaa palkitsi 29.9.2023 kaksi vuoden työelämätekoa joissa, korostuu vahva yhteys työelämään esimerkiksi yrittäjähenkisyyden tai nuorten työllistämisen mahdollistamisen kautta.

Toinen palkinnon saajista on toiminnanjohtajamme Mira Jalonen.

Alla koostetta ilmiantajien raadille kirjoittamista perusteluista:

”Miran kovalla työpanoksella ja osaamisella Laukaan 4H on elinvoimainen yhdistys, joka antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa.

Hän  on tavoitettavissa ja hän tukee sekä opastaa nuoria niin, että jokaisen on helppo oppia tekemänsä.

On iso osa koko Laukaan kunnan nuorten harrastuksia, ensimmäisiä työpaikkoja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia."

Mira on aiemmissa töissään työskennellyt erilaisissa lapsi- ja nuoristyön tehtävissä muun muassa kirkon nuorisotyönohjaajana, kriisityöntekijänä, nuorisokodissa ja lastensuojelussa. Haastavat tilanteet ovat kasvattaneet hänestä Laukaan Miran, joka nauttii niin laukaalaisten lasten ja nuorten kuin työkaverien luottamusta. Mira on aina valmis auttamaan muita. Hän on luonteeltaan iloinen ja optimistinen elämän realisti. Perusluonteeseen kuuluu sitoutuneisuus ja sinnikkyys. Nämä piirteet tulevat arjen työssä vahvasti esille.

4H-järjestössä Mira on toiminut vuodesta 2011, aluksi Jyvässeudun 4H-yhdistyksessä 4H-ohjaajana ja toiminnanohjaajana. Vuonna 2013 hän siirtyi Laukaan 4H-yhdistykseen, aluksi vt. toiminnanjohtajaksi ja siitä suoraan vuonna 2016 vakituiseksi työntekijäksi.

Hänen tultua Laukaaseen yhdistys oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin haastavassa tilanteessa. Pikkuhiljaa ja voimakkaalla kehittämistyöllä yhdistys on noussut taloudellisesti ja toiminnallisesti erittäin vahvaksi yhdistykseksi.

Miralle 4H-arvot, Kolme askelta työelämään, 4H-yhdistyksen avaintuotteet ja järjestön strategia ovat työn perusta. Hän on ennakkoluulottomalla asenteellaan saanut niin lapset, nuoret kuin heidän vanhempansa mukaan 4H-harrastukseen. 4H-yhdistyksen nuorisojäsenmäärä on noussut sadoilla viime vuosien aikana, ollen tällä hetkellä lähes 590.

Työllään hän  on luonut myös kerhotoiminnalle Laukaassa vankan pohjan. Kerhot ovat hyvin suunniteltuja, toteutettuja ja laadukkaita. Kerhotoiminta perustuu pääsääntöisesti 4H-liiton kehittämiin teemakerhoihin mutta on joukossa myös esim. maatilakerhoja.

Aloittaessaan työnsä Laukaassa paikkakunnalla oli vain yksi 4H-yrittäjä. Nyt heitä on yli 40.

Työllistämisen palkat ovat nousseet muutamasta tuhannesta eurosta 100 000 euroon.

Mira on saanut Laukaan yrittäjät, kunnan elinkeinotoimen ja yhteisöt mukaan laukaalaisten nuorten työllistämisen ja yrittäjyyden tukemiseen ja kehittämiseen.

Hän pyörittää Laukaan 4H-yhdistyksessä työllistämistoimintaa isolla volyymillä - neuvottelee ja etsii nuorille sopivat työpaikat sekä osaa katsoa, kuka nuori sopii parhaiten mihinkin työpaikkaan. Mira toimii aina positiivisella asenteella ja tukee nuoria. Hänen avullaan monet nuoret pääsevät kokemaan ensimmäisen työpaikkansa tai aloittamaan oman yrittäjyyspolkunsa.

 4H-järjestön valtakunnallisissa tehtävissä hän on tominut muun muassa valtakunnallisena Ysit töihin -valmentajana ja luottamusmiehenä. Aiemmin hän on ollut myös tilastoinnin tukiryhmässä, toiminnanjohtajien vertaismentorointi -kouluttajana ja Yhdessä verkkoon -ohjausryhmässä.

Hän osallistuu aktiivisesti 4H-liiton eri projekteihin ja hankkeisiin. Niiden kautta hän kehittää paikallista 4H-nuorisotoimintaa ja myös omaa osaamistaan. 4H-järjestön strategiset painopisteet tuodaan näkyväksi oikeilla valinnoilla ja toiminnan kautta. Yhdessä hallituksen kanssa Mira valitsee vuosittain painopistealueet, joihin keskittyä. Hän on pystynyt luomaan hallituksesta yhteistyökykyisen toimijan, joka on avuksi myös hänelle itselleen. Hallitukseen kuuluu monen alan yrittäjiä ja paikallisia toimijoita. Mira tekee nuorisokasvatustyötä kunnan yksiköiden ja sidosryhmien kanssa ja rinnalla keskittymällä 4H-työn ytimeen, avaintuotteisiin ja erityisosaamiseen.

Miran luoma "Laukaan malli" on tällä hetkellä yksi Ysit töihin -toiminnan valtakunnallisista työllistämisen malleista, joita pyritään viemään eteenpäin muihinkin yhdistyksiin.

Hänen mottonsa on  ”Yhdessä olemme enemmän! ”.

 Lue lisää palkitsemisjuhlasta :

https://www.nuortensuomi.fi/nuorten-kyvyt-ja-aanet-esiin-koulutus-ja-palkitsemistapahtuma/

Tekstin koonnut : Viivi Nieminen, toiminnanohjaaja sekä hallituksen puheenjohtajisto

Tunnelmiani  palkitsemisesta:

"Palkitsemisjuhlan  jälkeen hoksasin, että mulla on takana 34 vuotta erilaisissa nuorisotyön tehtävissä ja kasvamaan saattaminen jatkuu!

Ilman juuriani en olisi juuri minä enkä olisi työssäni tälläne.

Isä on ollut tärkein työnohjaajani, mentorini ja työelämäkasvattajani ja esimiestaitojen opettaja.

Matkani jatkuu. Kasvaminen jatkuu. Motivointi jatkuu. Valmentava työte toivottavasti vain syvenee.

Työelämäkasvatustyöni ja vapaaehtoistyöni jatkuu

@laukaan4h ja rakkaimman harrastukseni parissa @peurunkaskatingacademylaukaa puheenjohtajana

Olen kompuroinut.

Mutta en kaatunut.( paitsi jäällä :))

Kiitos kaikki nuoret, joiden matkassa olen saanut olla hetken tai seurata vuosien kasvua!

Toivottavasti olen opettanut ainakin sen, että me aikuisetkin teemme virheitä . Pyydämme anteeksi ja otamme opiksi.

Mekin opitaan tekemällä.

Se on elämää ja osa meidän jokaisen kasvutarinaa.

Kiitos mun perhe ja kaikki mun ihmiset !

Työelämäkiitokseni  huikeille tyypeille ! :

Laukaan kunnan henkilöstölle kumppanuudesta ja yhteistyöstä

Yrittäjille, yhteisöille ja yksityisille laukaalaisille  , jotka ovat ottaneet kopin nuorten työllistämisen tärkeydestä

Kaikille kollegoille, joiden rinnalla olen saanut kokea ja kasvaa

Upealle hallituksellemme

Anni ja Viivi - En ole tehnyt tätä yksin - Ootte parhautta !

Tekemisen Ilo luodaan yhdessä - Yhdessä olemme enemmän!

#syttyysydämessä #lisääliekkiälaukaaseen

Mira Jalonen